Əlyazmaların bərpası və gigiyenası laboratoriyası

Tel. (+994 12) 4929357
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Sadıxov Adil Seyid oğlu  

Bioloiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İşçilərin ümumi sayı 19 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan bütün əlyazma və çap materiallarının elmi əsaslarla gigiyena, rejimli mühafizə-konservasiya, cildləmə və bərpa məsələlərinin həlli; xəzinələrin və sərgi zallarının optimal rejiminə nəzarət; yeni alınan materialların karantin şəraitində gigiyena və bərpası; xəzinələrin zərərvericilərdən təmizlənməsi; dezinfeksiya və dezinseksiya işlərinin həyata keçirilməsi.
Əsas elmi nəticələri Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan bir çox yazılı materiallar elmi əsaslarla dezinfeksiya, mühafizə-konsenvasiya və bərpa edilmiş, xəzinələrin optimal rejiminə nəzarət edilmiş, zərərvericilərdən dezinfeksiya edilmişdir.