İnformasiya və patent sertifikatlaşma şöbəsi

Tel. (+994 12) 4329901 
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Qurbanova Gilas Alı qızı 
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
İşçilərin ümumi sayı 10 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  İnstitutun elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin patentləşdirilməsi üzrə araşdırmaların aparılıması, İnstitutun elmi əsərlərinin çapa hazırlanması və nəşr prosesinə nəzarət edilməsi. 
Əsas elmi nəticələri

2 iş üzrə patentləşdirilmə aparılmışdır, İnstitutun elmi əsərlərinin XXXII cildi nəşrə hazırlanır. AMEA-nın 70 illik yubileyi ilə əlaqədar Azərbaycanda fiziologiya elminin inkişafı və nailiyyətləri haqqında kitabın və bukletlərin tərtibatı aparılır.