Kliniki neyrofiziologiya laboratoriyası

Tel. (+994 12) 4321520  
Faks  
Elektron poçtu agaziyev@bk.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Əli Rəhim oğlu Allahverdiyev

tibb elmləri doktoru, professor 

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  insan fiziologiyası,yaş fiziologiyası kliniki  neyrofiziologiyası 
Əsas elmi nəticələri Sağlam uşaqlarda və müxtəlif nevrotik  sindromlardan əziyyət çəkən uşaqlarda  günlük dövrün  müxtəlif funk sional  vəziyyətlərinin   müxtəlif  stadiyalarında  beyin funksiyalarının   və    vegetativ    sferanın   əlaqələrinin    inteqrasiyasının yaş  və  cins  xüsusiyyətləri  göstərilib. Uşaqlar və müxtəlif  yaşlarda  olan  yeniyetmələr üçün beyinin qeyri-spesifik sistemlərinin funksional vəziyyə tinin və seqmentarüstü vegetativ funksiyaların normativ göstəriciləri müəyyən edilib. Nevrotik pozuntuların diaqnostikasının və terapiyasının  yeni metodları praktikaya daxil edilib.  İnsan orqanizminə müxtəlif güclü maqnit qasırğaların  təsirinin neyrofozioloji mexanizmləri tədqiq olunub.  Qeyri-spesifik sistemlərinin aktivləşdirmə və ləngimə    mexanizmlərininvə seqmentarüstü vegetativ mərkəzlərin   erqo- və trofotrop mexanizmlərinin müxtəlif dərəcəli disbalansının nəticəsi olan güclü və mülayim geomaqnit  qasırğaların beyin fəaliyyətinə və vegetativ sferaya müxtəlif təsiri aşkar olunub.Maqnit qasırğaları günlərdə risk   qrupunda olan şəxslər üçün profilaktik tədbirlər təklif edilib.