Ekoloji fiziologiya və toksikologiya laboratoriyası

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri E.K.Rüstəmov
Biologiya üzrə elmləri doktoru
İşçilərin ümumi sayı 11 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Ekoloji və müqayisəli fiziologiya 
Əsas elmi nəticələri Biotik və abiotik amillərin balıq orqanizmlərinə təsirinin öyrənilməsi, bir sıra toxumaların  müqayisəli quruluşunun müəyyən olunması  və  balıqartırma üsullarının təkmilləşdirilməsi.