Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

 

Veb-sayt www.manuscript.az   
Ünvan Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 26
Tel. (+994 12) 4933197

(+994 12) 4928333

(+994 12) 4921401

Faks (+994 12) 4921401
Elektron poçtu direction50@mail.ru 
Direktor Akademik Kərimli Teymur Həşim oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4933197

Mobil tel.: (+994 50) 3852650

E-poçt: kerimli.t@mail.ru

Direktor müavinləri

Elmi işlər üzrə

Kərimov Paşa Əli oğlu

Filologiya elmləri doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4921401

Mobil tel.: (+994 50) 4251557

E-poçt: pasha_kerimov@list.ru

Elmi işlər üzrə

Əliyeva-Kəngərli Aybəniz İbrahim qızı

Filologiya elmləri doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4933197

Mobil tel.: (+994 50) 3766064

aybeniz.kengerli@gmail.com

Ümumi işlər üzrə

Hümbətov Qurban Əsgər oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4926760

Mobil tel.: (+994 50) 350 08 28

Elmi katib Nəcəfov Əzizağa Bayram oğlu

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 4372152

Mobil tel.: (+994 50) 5115684

azizaga.necefov@mail.ru

Yaranma tarixi  1950-ci ildə Akademiya nəzdində Respublika Əlyazmalar Fondu yaradılmış, 1986-cı ildə fondun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir. 1996-cı ildə instituta Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Azərbaycan ədəbi və elmi-ictimai fikrinin bizə gəlib çatmış maddi nümunələrinin (türkdilli, farsdilli, ərəbdilli əlyazmaların, daşbasma kitablarının, tarixi-arxeoqrafik sənədlərinin, şəxsi arxivlərin) toplanması sistemə salınması, kataloqlaşdırılması, qorunması, tədqiqi, nəşrə hazırlanması və təbliği istiqamətində fəaliyyət
Əsas elmi nəticələr Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan və xarici ölkə kitabxanalarındakı əlyazma abidələrinin nəşri tədqiqi, kataloqlaşdırılması, tarixin, mədəniyyət, ədəbiyyat və dil tarixinin öyrənilməsində əvəzsiz mənbə olan yazılı abidələrin elmi dövriyyəyə təqdimi
İşçilərinin ümumi sayı 243
Struktur bölmələri  
Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Kərimli Teymur Həşim oğlu

Nəcəfov Əzizağa Bayram oğlu

Əliyeva-Kəngərli Aybəniz İbrahim qızı

Kərimov Paşa Əli oğlu

Məmmədəliyev Vasim Məmmədəli oğlu

Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu

Şərifov Kamandar Kazım oğlu

Musayeva Azadə Şahbaz qızı

Ələkbərli Fərid Urxan oğlu

Göyüşov Nəsib Cümşüd oğlu

Həsənzadə Tahirə Dadaş qızı

Səmədova Nailə Əbdül qzı

Quliyeva Aytən Ələsgər qızı

Sadıqov Adil Seyid oğlu

Mustafayeva Nailə Balabəy qızı

Kərimov Raqub Şahmar oğlu

Məmmədli Nəzakət Fətəli qızı

Bağırlı Yusif Cavad oğlu

Cəfərova Qutiyera Ələsgər qızı

Babaxanova Nigar Xan qızı

Hüseynova Firəngiz İsmayıl qızı

Hacıyeva Zahidə Mirzə qızı

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Quliyeva Aytən Ələsgər qızı

Rzazadə Hikmət

Əhmədova Səbinə

Seyfullayeva Tünzalə

Hüseynova Aytən

Rzayeva Nəzrin

İskəndərli Aynur

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri

 

Kərimli Teymur Həşim oğlu

Kərimov Paşa Əli oğlu

Əbilova Zəkiyyə Ağababa qızı

Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu

Əliyeva-Kəngərli Aybəniz İbrahim qızı

Şərifov Kamandar Kazım oğlu

Göyüşov Nəsib Cümşüd oğlu

Paşazadə Allahşükür Hümmət oğlu

Həsənzadə Tahirə Dadaş qızı

Quliyeva Mahirə Həmid qızı

Həsənov Əkrəm Bəhram oğlu

Əliyev Əlipaşa Hacıəli oğlu

Hüseynov Sakit Yəhya oğlu

Rüstəmov İzzət Əşrəf oğlu

Əlizadə Aydın Arif oğlu

Qurbanov Əsədulla Cüci oğlu 

Quliyev Tərlan Aslan oğlu

Ələkbərli Fərid Urxan oğlu

Məmmədov Nəsrulla Naib oğlu

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Hacıyeva Zahidə Mirzə qızı

Hümmətova Şəlalə Qabil qızı

Quliyeva Qətibə Vaqif qızı

Əbilova Zəkiyyə Ağababa qızı

Şeyxzamanlı Rauf Akif oğlu

Əliyeva Aynurə Aydın qızı

Namazova Samirə Süleyman qızı

Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları