Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

 

Veb-sayt www.dilcilik.az  
Ünvan AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115
Tel. (+994 12) 5372081 
Faks (+994 12) 5104187
Elektron poçtu ilinguistics@lan.ab.az
Direktor Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5372081 

Faks: (+994 12) 5104187 

Direktor müavinləri Elmi işlər üzrə

Baba Balaca oğlu Məhərrəmli

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 5372089

Ümumi işlər üzrə

Şadiman Əbülfəz oğlu Bağırov

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5101281

Mobil tel.: (+994 50) 3119489

Elmi katib Aynel Ənvər qızı Məşədiyeva

Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 5372088

Mobil tel.: (+994 50) 3499746

aynel.mashadiyeva@mail.ru

Yaranma tarixi  1932-ci ildə Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunun bazasında müstəqil Dil, Ədəbiyyat və İncəsənət İnstitutu, 1936-cı ildə birləşmiş Ədəbiyyat və Dil İnstitutu yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikasında dilçilik sahəsində başlıca elmi-tədqiqat mərkəzi kimi tanınan  Dilçilik İnstitutu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə bir gündə - 1945-ci il martın 27-də yaradılmış və həmin il mayın 21-də təsdiq edilmiş və İctimai Elmlər Bölmə­sində yaradılmış dörd elmi tədqiqat institutundan biri olmuşdur. 1973-cü ildə Dilçilik İnstitutuna görkəmli Azərbaycan şairi Nəsiminin adı verilmişdir.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Dünya dilçilik elminin müasir inkişaf meyillərini nəzərə almaqla elmi tədqiqatların prioritet istiqamətlərinin, Azərbaycan dilçiliyinin və Azərbaycan dilinin inkişaf  perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi, Azərbaycan dilinin müasir dilçilik metodlarının tətbiq edilməsi ilə tədqiqi, müasir dilçilik cərəyan və məktəblərinin dərindən  və hərtərəfli öyrənilməsi, nəzəri dilçilik istiqamətində tədqiqatların genişləndirilməsi, müasir dilçilik nəzəriyyələrinin Azərbaycan dilinin materialları əsasında tətbiqi, Azərbaycan dilinin müasir tələblərə cavab verən qrammatikasının hazırlanması, müxtəlif tipli lüğətlərin (izahlı, orfoqrafiya, orfofoniya, ikidilli və çoxdilli tərcümə, etimoloji, frazeoloji və s. ) tərtibi və onların elektron versiyalarının hazırlanması, Azərbaycan dilinin bölgədə və dünyada qohum və qohum olmayan dillərlə müqayisəli şəkildə tədqiqi, dilçilik sahəsində müasir tələblərə cavab verən kadrların hazırlanması, müasir texnologiyaların tətbiq edilməsi ilə Azərbaycan dilinin və dilçiliyinin inkişafı ilə bağlı kompleks proqramların hazırlanması, Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrinin yeni materiallar əsasında tədqiqi, terminlərin alınması və mənimsənməsi prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi, qədim dillərin və mədəniyyətlərin öyrənilməsi və bu sahələr üzrə yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanması.
Əsas elmi nəticələr

Orfoqrafiya lüğəti

Naxçıvan dialektoloji atlası

Azərbaycan dilinin tarixi (3 cild)

Azərbaycan dilinin tarixi lüğəti. (2cild)

Azərbaycan dialektoloji lüğəti (2cild)

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti (4cild)

Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi (4 cild)

Türk dillərinin müqayisəli-tarixi leksikologiyası (3 cild) 
İşçilərinin ümumi sayı 170
Struktur bölmələri

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Möhsün Nağısoylu (direktor)

Aynel Ənvər qızı Məşədiyeva

Kamal  Abdulla-  Türkologiya jurnalının baş redaktoru,  akademik

Baba Balaca oğlu Məhərrəmli - elmi işlər üzrə direktor müavini (sədr müavini)

Kamilə Abdulla qızı Vəliyeva – şöbə müdiri

Oruc İbrahim oğlu Musayev – şöbə müdiri

İlham Mikayıl oğlu Tahirov – baş elmi işçi

İsmayıl Oruc oğlu Məmmədli – şöbə müdiri

Mayıl Binnət oğlu Əsgərov – şöbə müdiri

Qara İbrahim oğlu Məşədiyev – baş elmi işçi

Roza Hüseyn qızı Eyvazova – baş elmi işçi

Qəzənfər Şirin oğlu Kazımov – baş elmi işçi

Sayalı Allahverdi qızı Sadıqova - şöbə müdiri

Sevil Hacı qızı Mehdiyeva – baş elmi işçi

Nəriman Fərman oğlu Seyidəliyev – baş elmi işçi

Sevinc  Əliyeva  - şöbə müdiri

İlhami Yusif oğlu Cəfərov – şöbə müdiri

İsmayıl Babaş oğlu Kazımov – şöbə müdiri

İdris Əziz oğlu Abbasov – şöbə müdiri

Aygül Hacıyeva - şöbə müdiri

Tünzalə Baxşıyeva - baş elmi işçi

Qətibə Quliyeva - şöbə müdiri

Zemfira Musa qızı Əliyeva – baş elmi işçi

Təranə Çərkəz qızı Şükürlü – İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri

Məsud  Mahmudov- baş elmi işçi

Sevinc Novruz qızı Əliyeva– həmkarlar təşkilatının sədri

Aytən Allahverdiyeva – Gənc Alimlər Şurasının sədri

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

 

 

-       katib

-       üzvlər

 

Aytən Allahverdiyeva (sədr)

Təranə Şükürlü (müavin)

Rasım Heydərov (müavin)

Aytən Allahverdiyeva

Aqil Cəfərov

Zamiq Təhməzov

Təhminə İsmayılova

Ruslan Abdullayev

Aynel Məşədiyeva

Aynur Qədimalıyeva

Aytən Bəylərova

Elnarə Əliyeva

Turan Hüseynova

Türkan Əsgərova

Şəbnəm Həsənli-Qəribova

İlahə Qurbanova

Günel Mirzəyeva

Aytən Hüseynova

Elçin İbrahimov

Günel Orucova

Pərvin Həsənova

Sevinc Səfərova

Bəturə Əliyeva

Günel Mirzəyeva

Səkinə Şərifova

Natəvan Abbasova

Vəfa Abdullayeva

Aysel Qəribli

Fidan Salayeva

Sevinc Səfərova

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri

 

Nağısoylu Möhsün Z.

Əliyev Vilayət H.

Məmmədova Sevinc Y.

Abdullayeva Sənubər Ə.

Baxşıyeva Tünzalə L.

Cəfərsoy İlhami Y.

Eyvazova Roza H.

Əliyeva Zemfira M.

Əsgərov Mayıl B.

Xudiyev Nizami M.

Kazımov İsmayıl B.

Mahmudov Məsud Ə.

Mehdiyeva Sevil H.

Məmmədli İsmayıl O.

Məmmədli Nadir B.

Məmmədov Məhərrəm Ə

Məşədiyev Qara İ.

Novruzov Məmmədəli D.

Rüstəmov Rüfət Ə.

Sadıqova Sayalı A.

Tahirov İlham M.

Vəliyeva Kamilə A.

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

f.ü.f.d., dosent Sevinc Əliyeva

Vəfa İbişova

Elçin İbrahimov

Dosent Elçin İsmayılov

F.ü.f.d. Ruslan Abdullayev

Natəvan Ağayeva

Sevil Zülfüqarova

Dos. Aytən Bəylərova

Dos. Aytən Allahverdiyeva

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Təranə Şükürlü

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Mob.: (+994 55) 4456983

E-poçt: taranaelm@mail.ru

Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları