Bitkilərin mühafizəsi laboratoriyası

Tel. (+994 12) 4548297 
Faks (+994 12) 4540374 
Elektron poçtu qhrmanov62@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri Şaməddin Şəmsəddin oğlu Qəhrəmanov
Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
İşçilərin ümumi sayı 11 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Mühit amillərinin təsiri və zərərverici həşəratların kütləvi çoxalması ilə əlaqədar olaraq arboxronoloji tədqiqatlar; ağacın ciddi xəstəliklərinə səbəb olan orqanizmlərin patogenliyinin  təyini. 
Əsas elmi nəticələri Abşeronun təbii və mədəni florasında olan ağac-kol bitkilərinə əlverişsiz iqlim amil­lərinin təsiri, xəstəlik və zərərvericilərinin təyin edilməsi, onların kütləvi çoxalmasının əsas səbəblərinin öyrənilməsi və mü­ba­rizə tədbirlərinin elmi əsasları işlənib hazır­lan­mışdır.