Zoologiya İnstitutu

 

Veb-sayt www.zoologiya.az   
Ünvan AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə 
Tel. (+994 12) 5397371
Faks (+994 12) 5397353 
Elektron poçtu info@zoology.science.az;

scientific.secretary@zoology.science.az

Direktor vəzifəsini icra edən Ələddin Qismət oğlu Eyvazov

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Mobil tel.: (+994 50) 3711163

E-poçt: eyvazov.aladdin@mail.ru

Direktor müavinləri Ümumi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsini icra edən

Kəmalə Rasim qızı Rasimli

Xidməti tel.: (+994 12) 5397370

Mobil tel.: (+994 55) 9606162

E-poçt: kamala14@mail.ru,

manager@zoology.science.az

Elmi katib Sara İsmayıl qızı Əliyeva

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 5397353

Faks: (+994 12) 5397353

E-poçt: scientific_secretary@zoology.science.az;

Yaranma tarixi  1936-cı ildə SSRİ EA Zaqafqaziya Filialının Azərbaycan şöbəsi SSRİ EA-nın müstəqil Azərbaycan filialına çevrilmişdir. SSRİ EA Azərbaycan Filialı Rəyasət Heyətinin qərarı ilə 01 mart 1936-cı ildə Zoologiya bölməsi bazasında Zoologiya institutu təşkil olunmuşdur. 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 1. Azərbaycanın heyvanlar aləminin tədqiqi;

2. Heyvanlar aləminin müxtəlif qruplarının müasir vəziyyətinin araşdırılması;

3. Müxtəlif biosenozlarda heyvanların rolunun müəyyənləşdirilməsi;

4. Parazitar və təbii ocaqlı xəstəliklərin ləğv edilməsinin bioloji əsasalarının hazırlanması;

5. Parazitar xəstəliklərin törədicilərinin biomüxtəlifliyinin, növ daxili dəyişkənliklərinin və ekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi;

6. Parazitar xəstəliklərin törədicilərinin parazit-sahib sistemində qarşılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsi;

7. Həşəratların say dinamikasının və yayılma qanunauyğunluqlarının araşdırılması;

8. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin bioloji mühafizəsinin elmi və praktiki əsaslarının hazırlanması, zərərvericilərin sayının bioloji üsullarla tənzimi;

9. Azərbaycanın su hövzələrinin hidrofaunasının tədqiqi;

10. Su və torpaq biotoplarında yaşayan onurğasız heyvanların biomüxtəlifliyinin və ekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi;

11. Xəzər dənizi və Kür çayı hövzələrinin bioloji məhsuldarlığının tənzim edilməsinin elmi əsaslarının hazırlanması;

12. Onurğalı heyvanların biologiyası və ekologiyasını müəyyənləşdirməklə onların faydalılarından istifadə edilməsi, zərərli formalara qarşı mübarizənin elmi əsaslarının hazırlanması;

13. Nəsli kəsilməkdə olan və nadir balıq növlərinin akvakultura şəraitində artırılması;

14. Azərbaycanın heyvanlar aləminin öyrənilməsində kosmik tədqiqat, informasiya texnologiyaları və molekulyar bioloji tədqiqat üsullarının tətbiqi.

Əsas elmi nəticələr Zoologiya institutunda əsas elmi istiqamət üzrə aparılan tədqiqatların nəticəsində Azərbaycanın heyvanlar aləminin növ tərkibi öyrənilmiş; 1500 növdən artıq sərbəst yaşayan və heyvanlarda parazitlik edən ibtidai, insanlarda və heyvanlarda parazitlik edən 1200 növdən çox helmint, 400 növdən artıq fitohelmint, 290 növə qədər rotatori, 360 növdən çox xərçəngkimi, təqribən 25 min həşarat (cücü), 1100 növdən artıq hörümçəkkimi, 181 növ ilbiz, 101 növ və forma balıq, 10 növ suda-quruda yaşayan, 54 növ sürünən, 365 növ quş, 107 növ məməli müəyyən edilmişdir.İlk dəfə elm üçün yeni 475 növ, o cümlədən 210 növ parazit və sərbəst yaşayan ibtidai, onurğalı heyvanlarda parazitlik edən 60 növ helmint, 46 növ parazit və sərbəst yaşayan gənə, 17 növ yalançı əqrəb və hörümçək, 120 növ həşarat (cücü), 1 növ xironomid, 2 növ yanüzən xərçəng və 10 növ balıq təsvir edilmişdir. 
İşçilərinin ümumi sayı 223 
Struktur bölmələri  
Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri


b.ü.f.d. Elman Fərhad oğlu Yusifov

b.ü.f.d. Sara İsmayıl qızı Əliyeva

AMEA-nın müxbir üzvü İlham Xəyyam oğlu Ələkbərov

b.ü.e.d. Zəkəriyyə Məhərrəm oğlu Məmmədov

b.ü.e.d. Şaiq Rəhim oğlu İbrahimov

b.ü.e.d. Qiyas Nağı oğlu Quliyev

b.ü.e.d. Xalid Əliağa oğlu Əliyev

b.ü.e.d. Elşad İlyas oğlu Əhmədov

b.ü.e.d. Əli Məmməd oğlu Nəsirov

b.ü.f.d. Sücəddin Mirzəbaba oğlu Quliyev

b.ü.f.d. Barat Əbdül oğlu Əhmədov

b.ü.f.d. Adil Rüstəm oğlu Əliyev

b.ü.f.d. Qara Hüseyn oğlu Fətəliyev

b.ü.f.d. İlyas Rəzzaq oğlu Babayev

b.ü.f.d. Təvəkkül Muxtar oğlu İsgəndərov

b.ü.f.d. Namiq Canəli oğlu Mustafayev

b.ü.f.d. Səbinə Nizami qızı Bünyatova

b.ü.f.d. Şeyda Məmməd qızı Məhərrəmova

b.ü.f.d. Lalə Araz qızı Şirinova

r.ü.f.d Əli Əsəd oğlu Məmmədov

Vüsalə Saleh qızı Nərimanova

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

b.ü.f.d. Səbinə Nizami qızı Bünyatova

b.ü.f.d. Səriyyə Şamil qızı Qasımova

b.ü.f.d. Türkan Firudin qızı Qurbanova (e.i.)

Zinyət Bafadar qızı Şahverdiyeva (böyük laborant)

b.ü.f.d. Fuad Hüseynəli oğlu Rzayev

b.ü.f.d. İradə Eldar qızı Mustafayeva

b.ü.f.d. Lalə Araz qızı Şirinova

b.ü.f.d. Sara İsmayıl qızı Əliyeva

b.ü.f.d. Simuzər Oruc qızı Mamedova

Aqil Rəfi oğlu Hacıyev

Arzu Cami qızı Əliyeva

Arzu Edison qızı Qasımova

Aydın Ələkbər oğlu Məmmədov

Aygül Nizami qızı Əmrahlı

Aytəkin Telman qızı Əliyeva

Aysel Azər qızı Vəliyeva

Daşqın Elman oğlu Şirinov

Elyanə Nail qızı Tahirova

Əsmər Ərəstun qızı Hüseyinli

Gülbəniz Hafiz qızı Qasımova

Gülşən Elşən

Gülnar Eldar qızı Qəhrəmanova

Gülnar Qəhrəman qızı Quliyeva

Gülnarə Adgözəl qızı İskəndərova

Gülnarə Tahir qızı Hüseynova

Günay Əlixan qızı Qasımova

Günay Qafqaz qızı Orucəliyeva

Hamiyə Tahir qızı Tahirova

Xatirə İlqar qızı Həsənova

Xədicə Qurbanova

İntizar Şamo qızı İsmayılzadə

İsmayıl Mikayıl oğlu Mikayılzadə

Kamran Ehsan oğlu Şəfiyev

Kəmalə Bəhlul qızı İsayeva

Kəmalə Rasim qızı Əliyeva

Könül Aslan qızı Tapdıqova

Könül Yaşar qızı Tağıyeva

Könül Adil qızı Məmmədova

Lalə Nail qızı Məmmədova

Ləman Bəhram qızı Dadaşova

Mətanət Oruc qızı Qubadova

Nərmin Adil qızı Həsənli

Nərmin İlqar qızı Beydizadə

Nərmin Şahin qızı Axundova

Nəzakət Mirsahib qızı Abasova

Nigar Azər qızı Yusifova

Nigar Eldar qızı Mehdiyeva

Ramidə Nəriman qızı Cəlilova

Reyhan Fərrux qızı Məmmədzadə

Rəfiqə Camal qızı Əliyeva

Sevinc Adilxan qızı Saruxanova

Sevinc Səadət qızı Rəcəbova

Səbinə Eldar qızı Abdullayeva

Səbinə Şahruddin qızı Həsənova

Səidə Məmmədova

Siddiqə Tahir qızı Seyidməmmədova

Suman Natiq qızı Həsənova

Südabə Elman qızı İsmayılzadə

Şahin Namiq oğlu Əliyev

Şəfa İlqar qızı Xasayeva

Tamara Vaqif qızı Nuruyeva

Ülkər Bəşir qızı Quliyeva

Vəfa Səyavuş qızı Xəlilova

Vüsalə Saleh qızı Nərimanova

Vüsalə Vitalik qızı Butayeva

Yana Yuriyevna Kalmıkova

Yetər Qəhrəman qızı Yusifova

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri

 

b.ü.e.d Elşad İlyas oğlu Əhmədov

b.ü.e.d. Xalid Əliağa oğlu Əliyev

b.ü.f.d. Sara İsmayıl qızı Əliyeva

akad. Seyfəddin Vəli oğlu Əliyev

b.ü.е.d. Rafiq Ənvər oğlu Çobanov

b.ü.е.d. Ramazan Alı oğlı Əliyev

b.ü.е.d. Mahir Əli oğlu Hüseynov

b.ü.е.d. Şaiq Rəhim oğlu İbrahimov

b.ü.е.d. Həmidə Davud qızı Qayıbova

b.ü.е.d. Qiyas Nağı oğlu Quliyev

b.ü.е.d. Zəkəriyyə Məhərrəm oğlu Məmmədov

b.ü.е.d. Nailə Bəhmən qızı Mirzəyeva

b.ü.е.d. Canbaxış Əli oğlu Nəcəfov

b.ü.е.d. Əli Məmməd oğlu Nəsirov

b.ü.е.d. Rauf Lütvəli oğlu Sultanov

b.ü.e.d. Natalya Yuriyevna Sineqovaya

b.ü.e.d. Sücəddin Mirzəbaba oğlu Quliyev

b.ü.e.d. Asif Abbas oğlu Manafov

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Vüsalə Saleh qızı Nərimanova

Xuraman Novruz qızı Novruzlu

Mənsura Şəmsəddin qızı Əliyeva

İsmayıl Mikayıl oğlu Mikayılzadə

Elşad Məlik oğlu Quliyev

Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları