Şərqşünaslıq elminin nəzəriyyəsi şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri   
Əsas elmi nəticələri