İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

Tel. (+994 50) 3508062 
Faks  
Elektron poçtu ganjabh2006@rambler.ru
Struktur bölmənin rəhbəri Elcan Orucov
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

- AMEA Elm Tarixi İnstitutunun ictimaiyyətlə əlaqələrini təşkil etmək, əlaqələndirmək və həyata keçirmək;

- İnstitutun fəaliyyətinin KİV-də işıqlandırılması, İnstitut tərəfindən görülmüş işlər barədə müvafiq məlumatların ictimaiyyətə çatdırılması;

- İnstitutla bağlı tədbirlərin elektron informasiya vasitələrində işıqlandırılması