Mühəndisi geofizika şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu muhandisgeofizikasi@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri Ə.M.Salamov 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Litosferin üst hissəsinin mühəndisi-geofiziki şəraitinin tədqiqi, 2D və 3D modellərinin tərtibi;

Ekzogen geoloji proseslərin proqnozlaşdırılması;

Sürüşmə proseslərinin öyrənilməsi;

Filiz, tikinti materialları və yeraltı su yataqlarının axtarışı;

Arxeoloji tədqiqatların aparılması. 

Əsas elmi nəticələri