Qeyri-xətti petrofizika şöbəsi

Tel. (+994 12) 4986567  
Faks  
Elektron poçtu adalathasanov@yahoo.com 
Struktur bölmənin rəhbəri Həsənov Ədalət Bədəl oğlu  
f.-r.e.d. 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Geofiziki sahələrin dəyişkənliyinin və Yer təkinin geofiziki sahələrinin variasiyasını, o cümlədən qeyri klassik qanunauyğunluğunu əks etdirən petrofiziki modellərin tərtibi.

Petrofiziki sahələri modelləşdirilən ve geoloji mühitlərin geostruktur xüsusiyyətlərini, o cumlədən geofiziki zonallıqı və Yer təkinin qeyri-bircinsli dəyişməsi nəzərə almaqla tərtib edilmiş qrafik təsəvvürlərin qurulması.

Əsas elmi nəticələri