Tətbiqi geofizika və geologiya şöbəsi

Tel. (+994 12) 4936751
Faks  
Elektron poçtu g&g@ogi.az;

nadirs@ogi.az

Struktur bölmənin rəhbəri g.-m.e.n. (i.e.) Nadirov Rauf Sultan oğlu
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Neft-Qaz hovzələrinin karbohidrogen sistemlərinin tədqiqatı, analizi, və modelləşdirilməsi.

Qaz hidratlarının əmələgəlməsinin və stabillik şəraitlərinin tədqiqatı, analizi və modelləşdirilməsi.

Süxurların böyuk dərimliklərdə petrofiziki xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və modelləsditilməsi

Geologiya və geofisika elmləri sahəsində yeni innovative üsülların öyrənilib, işlənilib və regional miqyasda tədbiq edilməsi.

Əsas elmi nəticələri