Təhsil şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Biologiya üzrə elmlər doktoru Lalə Araz qızı Şirinova
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri   
Əsas elmi nəticələri