Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi şöbəsi

Tel. (+994 50) 6480964   
Faks  
Elektron poçtu

i.kocharli@gmail.com 

Struktur bölmənin rəhbəri

Köçərli İradə Tofiq qızı

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri   
Əsas elmi nəticələri