Müasir Azərbaycan dili şöbəsi

Tel. (+994 12) 5372081  
Faks (+994 12) 5104187  
Elektron poçtu

sevinc_memmedova@yahoo.com 

Struktur bölmənin rəhbəri Filologiya elmləri doktoru ,prof. İsmayıl Kazımov  
İşçilərin ümumi sayı 18 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Dilçiliyin və Azərbaycan dilinin inkişaf perspektivləri

Müasir Azərbaycan dilinin sistem-struktur xüsusiyyətlərinin tədqiqi.

Azərbaycan dilinin semasiologiya məsələləri.  
Əsas elmi nəticələri

Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin işgüzar üslubu.

Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası.

Kütləvi informasiya vasitələrinin dilində gedən proseslər.