Nemətullah Naxçıvaninin əlyazmalarının elektron variantı Naxçıvan Bölməsinə təqdim edilib