İkinci xüsusi şöbədə son vaxtlar Azərbaycan ərazisində baş verən endogen və eksogen proseslərə dair məruzə dinlənilib