Görkəmli ədib Cəfər Cabbarlının zəngin irsindən söhbət açılıb