Qədim Qəbələ şəhərinin ərazisində yeni maddi-mədəniyyət nümunələri aşkar edilmişdir