AMEA-nın alimləri Sumqayıtda ağır neftin emalı üzrə səmərəli texnoloji proseslə tanış olublar