“BP Azərbaycan” şirkəti ilə YT Park arasında əməkdaşlıq əlaqələri qurulur