Əqli mülkiyyətin və texnologiyaların kommersiyalaşdırılmasına dair müzakirələr aparılıb