Şərqşünaslıq İnstitutu Səudiyyə Ərəbistanının Ərəb dilinə xidmət üzrə Beynəlxalq Mərkəzi ilə əlaqələrini genişləndirir