Kimya Elmləri Bölməsinin iclasında bir sıra məsələlər müzakirə olunub