AMEA YT Parkda istehsal olunan məhsulların dünya bazarında satış imkanları müzakirə edilib