Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi 2018-ci ildəki elmi-təşkilati fəaliyyətinə dair hesabat verib