AMEA-nın alimləri bir neçə rayonda çöl tədqiqatları aparıblar