Filologiya Problemləri üzrə Elmi Şuranın iclasında 22 dissertasiya mövzusu təsdiqlənib