Mərkəzi Kitabxana – İnformasiya Resursları Mərkəzinin nümayəndə heyəti Rusiyada ezamiyyətdə olub