Filologiya Problemləri üzrə Elmi Şuranın iclasında 18 dissertasiya mövzusu təsdiq edilib