Azərbaycanda elmi jurnalistikanın formalaşması və inkişafı məsələləri müzakirə edilib