Filologiya Problemləri üzrə Elmi Şuranın növbəti iclasında 27 dissertasiya mövzusu təsdiq edilib