I Beynəlxalq Ənənəvi Türk Məzar Daşları simpoziumunun açılışı olub