Xəzər Bölgəsinin Davamlı İnkişafı üzrə Beynəlxalq İşçi Qrupunun ümumi iclası keçirilib