Tibb problemləri üzrə Elmi Şuranın iclasında dissertasiyaların və tədqiqat metodlarının qeydiyyatına dair müzakirələr aparılıb