Azərbaycan və alman arxeoloqları Şəmkirdə birgə tədqiqatlar aparırlar