AMEA ilə Rusiya EA Ural şöbəsinin Udmurtiya Federal Araşdırmalar Mərkəzi arasında müqavilə imzalanıb