Beynəlxalq tədbirdə inşaatda informasiya texnologiyalarının tətbiqinə dair müzakirələr aparılıb