Azərbaycanda tapılmış neolit dövrü insanlarının skeletlərinin DNT-si araşdırılacaq