Azərbaycan-Çin elmi əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb