“Applied and Computational Mathematics” beynəlxalq elmi jurnalının təsir əmsalı 2.365-ə yüksəlib