Türk dünyasından olan ölkələrin elmi mərkəzləri ilə əlaqələr genişlənir