Azərbaycanda atmosferə atılan karbon qazının mənbəyinin müəyyənləşdirilməsində dronlardan istifadə olunacaq