Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin IX Qurultayı keçirildi