Monqolustan və Azərbaycan arxeoloqları birgə elmi tədqiqatlar aparacaqlar