“Böyük çölün mirası: zərgərlik sənətinin şah əsərləri” adlı sərginın açılışı olub