"Çirklənmiş torpaqların detoksifikasiyası” pilot layihəsində əməkdaşlıq barədə razılığa gəlinib