Yüksək texnologiyaların kənd kəsərrüfatında tətbiqinə dair müzakirələr aparılıb