Topoloji izolyatorların sintezində və dizaynında yeni yanaşmaya dair məruzə dinlənilib